دانلود مستند فاز ۳ / مستند Phase3

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/shop1.jpg

اين مستند ، ساخته ي سازندگان مستند هاي ظهور (arrivals) است…

مستند ” فاز ۳ ” تبیین کننده حکومت دجال است که هم اکنون در اسرائیل به حکومتش ادامه می دهد. مستند فاز ۳ در واقع نشان دهنده تدرجی قدرت دجال از حکومت بریتانیا ( فاز ۱ ) حکومت آمریکا ( فاز ۲) و حکومت نامشروع اسرائیل ( فاز ۳) است که اساس روایاتی که از زبان شیخ عمران حسین بیان شده است ساخته شده. شما در این مستند خواهید دید که عصر فریب بزرگ، جهانی سازی و سرمایه داری چگونه با موجی نامرئی و قوی به جنگ و ستیز با حقانیت پرداخته است و چگونه این موج را به آرامی ولی مستمر ادامه خواهد داد و هدایت می‌کند…

(بیشتر…)

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | |