قیمت بنرین در سال ۹۱ از ۸۴۰ تومان بیشتر نمی شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس حداکثر میزانی که ممکن است در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۱ تصویب شود را برابر ۱۴۰ تومان اعلام کرد و گفت: حداکثر قیمت بنزین در سال ۹۱ برابر ۸۴۰ تومان می‌شود اما در کمیسیون تلفیق تلاش می‌کنیم تا قیمت بنزین همان ۷۰۰ تومان بماند. (بیشتر…)

۲۵ فروردین ۱۳۹۱ | |
قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین حد در ده ماه اخیر رسید !

به دنبال رشد فزاینده قیمت جهانی نفت قیمت بنزین در بازار آمریکا به بالاترین حد خود در ده ماه اخیر رسیده است.

(بیشتر…)

۵ فروردین ۱۳۹۱ | |