کشفی جدید در تخت جمشید شیراز + تصاویر

سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید گفت: در ادامه کاوش بخش انتهایی آبراهه های تخت جمشید بقایای یک کانال دیگر انتقال آب و همچنین بخشهایی از یک ساختار نامشخص کشف شد.

(بیشتر…)

۲۱ تیر ۱۳۹۱ | |