پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟

ناتوی فرهنگی وبهره گیری از برخی چهره ها جهت نفوذ و عمق بخشیدن به فرهنگ اباحه گر غرب آنچنان روشن و واضح است که هیچ عقل سلیمی را توان انکار آن نیست.

(بیشتر…)

۳۱ خرداد ۱۳۹۱ | |