شماره ۲۵ هفته نامه ۹دی منتشر شد

بیست و پنجمین شماره ۹دی منتشر شد

بیست و پنجمین شماره هفته نامه ۹دی امروز شنبه بیست و سوم مهرماه منتشر شد. تیتر یک ۹دی با عنوان «صدای شکستن استخوانهای کاپیتالیزم به گوش می‌رسد» تحلیلی تفصیلی در مورد جنبش تسخیر وال استریت است که به واکاوی ریشه‌های این حادثه بزرگ در ساختار اقتصادی و سیاسی نظام آمریکا پرداخته و به پیامدها و تأثیرات عمیق آن برای نظام سرمایه داری اشاره می کند.

(بیشتر…)

۲۳ مهر ۱۳۹۰ | |