منتشر شد : بیست و دومین شماره ۹ دی

بیست و دومین شماره ۹ دی منتشر شد

امروز یکشنبه سوم مهرماه ۱۳۹۰، بیست و دومین شماره هفته نامه ۹دی روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

(بیشتر…)

۳ مهر ۱۳۹۰ | |