اس ام روز پدر ،ولادت امام علی

میلاد مسعود اولین کوکب رخشان سپهر ولایت وامامت

بر عاشقان و شیفتگان حضرتش مبارک. (بیشتر…)

۲۵ خرداد ۱۳۸۶ | |