اس ام اس شب احیا،شهادت امام علی

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/xgtyych2p20up0myjqdh.jpg

بی علی دنیا ندارد اعتبار
وای بر ما وای بر این روزگار (بیشتر…)

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ | |