اس ام اس شهادت حضرت علی،پیامک شب احیا

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/Ramadan_Kareem-691104.jpe

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را ، با بوسه از لب پسر افطار می کند (بیشتر…)

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ | |