دانلود مستند فارسی هفت رنگ اورنگ – پاتایا در کشور تایلند

مستند هفت رنگ اورنگ که در این قسمت ویژه کشور تایلند و خصوصا برده داری جنسی در پاتایا و حضور دیسکوهای ایرانی و دیکتاتوری نظامی ها در این کشور میباشد.

دانلود مستند | هفت اورنگ | تایلند

۱۴ آبان ۱۳۹۷ | |