انستیتو واشینگتن : ایران از اقتصاد نفتی دور شده است

پاتريک کلاوسن، مدير بخش پژوهش انستیتو واشینگتن در خاور نزدیک، به نقش رو به افول نفت در اقتصاد ايران پرداخته و نوشته که اين تحول تازه، تلاش های غرب برای اعمال فشار به رژيم ايران از طريق کاستن از درآمدهای نفتی را، کمرنگ می کند.

(بیشتر…)

۱۶ فروردین ۱۳۹۲ | |