مچ گیری ناجور از برنامه پارازیت + فیلم نایاب

(بیشتر…)

۲۸ اسفند ۱۳۹۰ | |
دانلود کلیپ سکته ۲۳ – آنتی پارازیت

دانلود قسمت بیست و سوم کلیپ سکته

(بیشتر…)

۷ بهمن ۱۳۹۰ | |
دانلود کلیپ سکته ۲۲ – آنتی پارازیت

دانلود قسمت بیست و دوم کلیپ سکته

(بیشتر…)

۷ بهمن ۱۳۹۰ | |
کلیپ سکته یا آنتی پارازیت قسمت ۲۰

کلیپ سکته یا آنتی پارازیت قسمت ۲۰

(بیشتر…)

۱۲ آبان ۱۳۹۰ | |