و اما داستان این اسکار …

آیا واقعا اسکار و جوایز پیرامونی آن ( اعم از گلدن گلوب و سزار و بافتا و …) مهمترین جوایز جهانی سینما هستند؟

(بیشتر…)

۴ اسفند ۱۳۹۰ | |