برادر ملکه اردن نمادین اعدام شد ! + عکس

 

مردم اردن در تظاهراتی متفاوت با همیشه اینبار به سوی کاخ پادشاه حرکت کرده و خواستار تغییرات واقعی در این کشور شدند.

(بیشتر…)

۲۴ تیر ۱۳۹۱ | |