چینی ها در به در دنبال نوشاد عالمیان !

http://www.patoghblog.com/wp-content/uploads/2012/07/292949_479373635421323_547696856_n.jpg

چینی‎ها از جمله افرادی بودند که طی روزهای گذشته به شدت به دنبال نوشاد عالمیان بودند تا دقایقی را با وی در مورد المپیک و اولین تجربه المپیکی‎اش گفتگو کنند.

(بیشتر…)

۱۰ مرداد ۱۳۹۱ | |