بهترین زمان برای عمل دماغ

ظهور۱۲ : دانشمندان دنیا جدیدا دریافتند که شرایط سنی یکی از مهم ترین موارد در جراحی عمل بینی است زیرا انتخاب اشتباه زمان این عمل باعث آسیب رساندن به دستگاه ایمنی بدن انسان خواهد شد.

(بیشتر…)

۱۹ مهر ۱۳۹۲ | |