تصاویر تکان دهنده ناسا از سبز شدن قطب شمال

تصاویر تکان‌دهنده جدید ناسا، نشانگر سبزتر و گرمتر شدن منطقه قطبی در اثر افزایش دماست.

(بیشتر…)

۲۴ اسفند ۱۳۹۱ | |