توهین به نام مبارک الله توسط نایک

http://img.blogcu.com/uploads/Sad_Nike.jpg
http://rendyasylum.files.wordpress.com/2008/11/nike-air-bakin-retro-2.jpg

بدون شک یکی از بزرگترین و معروفترین حامیان اسرائیل شرکت نایک هست….این شرکت کمک های زیادی را برای اسرائیل متحمل شده و جایزه ۵۰ ساله اسرائیل را گرفته است…اکنون به ببینید که چطور این فراماسونری نام مبارک (( الله )) رو زیر کفش های خود گنجانده است…وب ما تعدادی از این عکس ها را جمع آوری و برای مشاهده شما عزیزان قرار داده است…

۶ مرداد ۱۳۸۹ | |