ندا آقا سلطان و گروهک تروریستی منافقین + خودتان ببینید !

نیازی به ایراد خطبه درباره ماجرای کشته شدن ندا آقا سلطان نیست و همه عزیزان از ماجراهای فتنه ۸۸ و آشوب های آن سال خاطرات تلخی به خاطر دارند …

(بیشتر…)

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ | |