اگهی استخدام برای صندوق توسعه ملی – ndf.ir

صندوق توسعه ملی برای تکمیل کادر تخصصی در حوزه حقوقی در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط عمومی استخدام از طریق مصاحبه عمومی و تخصصی در تهران دعوت به همکاری نماید.

(بیشتر…)

۱۱ شهریور ۱۳۹۲ | |