هسمایگی عزرائیل و نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان

منابعی در عربستان از سفر ولیعهد بیمار این کشور برای سفر درمانی به خارج خبر دادند. (بیشتر…)

۶ خرداد ۱۳۹۱ | |