ازدواج حضرت محمد (ص) با عایشه خردسال

اولا شرایط سنی که در فرهنگ ما ایرانیان امروزه متداول است، در آن عصر و نزد عرب های آن زمان متداول نبود. بسا اتفاق می افتاد دختران نو رسیده به عقد مردان کهنسال در می آمدند.

(بیشتر…)

۸ تیر ۱۳۹۱ | |