اعترافات نزدیکان کروبی و میرحسین موسوی منتشر شد

نویسنده کتاب اعترافات اعضای کمیته مشترک موسوی و کروبی گفت که در این کتاب هیچگونه تفسیر شخصی و برداشت فردی به کار نبرده است. (بیشتر…)

۲ آبان ۱۳۹۱ | |