کودکی که برنده زیباترین لبخند دخترانه شد + عکس

معیارهای این انتخاب هم نوع لبخند، فرم لبها و حاوی پیام بودن آن است.همچنین لبخند نباید به هیچ عنوان حالت شهوت به خود بگیرد و دندانها نباید معلوم باشند.چشمها نیز در این انتخاب تأثیر به سزایی دارند.لبخند این کودک تمام این ویژگی ها را دربر داشت. (بیشتر…)

۳۰ خرداد ۱۳۹۱ | |