خودکشی گروه تروریست ضد ایرانی

برخی رسانه های عراق از مین گذاری اردوگاه اشرف توسط منافقین در آستانه خروج انها از این مکان خبر داده اند.

(بیشتر…)

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ | |