فایل صوتی گفته های محمد اصفهانی علیه شاهین نجفی

محمد اصفهانی در مراسم سوگواره سلسله موی دوست پیش از خواندن ترانه های خود، با جمع حضار درد دل هایی کرد که مورد استقبال وسیع حاضران در جلسه واقع شد.

(بیشتر…)

۷ خرداد ۱۳۹۱ | |