اوج قدرت ایران در زمان محمد رضا پهلوی + تصویر

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/11/w97mx4urwzykeqkuwo6s.gif

اوج قدرت ایران درزمان محمد رضا شاه پهلوی +عکس

(بیشتر…)

۱ آذر ۱۳۹۰ | |