محمد مایلی کهن سرمربی گهر درود شد

اشگاه خبرنگاران نوشت: آیت اله زاده گفت: با محمد مایلی کهن برای سرمربیگری تیم استیل آذین گهر درود به توافق رسیدیم و قرار است این مربی هدایت تیم ما را برعهده بگیرد. (بیشتر…)

۶ آبان ۱۳۹۱ | |