نا گفته هایی از مردآدمخوار میامی + فیلم

به نوشته ظهور ۱۲ مرد آدمخوار که پلیس محلی او را رودی یوجین معرفی کرده در حالی با گلوله نیروی پلیس به قتل رسیده که ۷۵% گوشت صورت قربانی را خورده بود.

(بیشتر…)

۱۳ خرداد ۱۳۹۱ | |