SMS روز مرد + عکس ویژه روز پدر

پدرهمون کسیست که لرزش دستش دیگه چیزی ازچای توی استکان باقی نگذاشته

ولی بهت میگه به من تکیه کن

وتو انگارکوه را پشتت داری

پدر روزت مبارک

(بیشتر…)

۱۴ خرداد ۱۳۹۱ | |