به ازای ۵ دقیقه مکالمه تا ۵۵ دقیقه مکالمه رایگان از همراه اول هدیه بگیرید !

از اول مرداد ماه همه مشترکین همراه اول می توانند به ازای ۵ دقیقه مکالمه تا ۵۵ دقیقه مکالمه رایگان داشته باشند.

(بیشتر…)

۲۷ تیر ۱۳۹۱ | |