آگهی استخدام جدید بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین، از بین فارغ التحصیـل های کارشناسی ارشـد در رشته های حسـابداری، مدیریت مـالی، مدیـریت بازرگـانی، اقتصاد و MBA رئیس اداره و کارشناس مالی استخدام می کند. (بیشتر…)

۲۶ آبان ۱۳۹۱ | |