ماجرای مجریان همجنس باز شبکه من و تو !

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/16199_444.jpg

“صراط” – این شبکه با ساخت مستندی درباره زندگی خواننده و شومن تلویزیون رژیم طاغوت که پس از انقلاب به خارج فرار کرد، همجنسگرایی را میلی شخصی و ژنتیک توصیف کرد.

(بیشتر…)

۲۱ مهر ۱۳۹۰ | |