پرسش های مهدوی – آغاز ظهور

مهدیوت - imam mahdi

بعد از مدتی تمرکز بر روی مطالب دشمن شناسی از امروز وارد مرحله دوم کاری سایت ظهور۱۲ خواهیم شد و مطالب را بر روی شناخت ساده امام زمان(ع) و برخورد درست و ساده به عنوان یک منتظر ، بیشتر متمرکز خواهیم کرد … در این سری مطالب که پاسخ به پرسش هایی ساده درباره امام زمان و ظهور است شما میتوانید با ما گام به گام معلومات خود را درباره ظهور و امام زمان افزایش دهید…

(بیشتر…)

۱ آبان ۱۳۹۰ | |