علی ضیاء از ماه عسلی ها فقط ۱۵ شب فرصت خواست
https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/IMAGE6347866602316618371.jpg
سیدعلی ضیا می‌گوید :
ما هر روز تعداد بسیار زیادی تماس تلفنی از مردم داریم که بسیاری از آن‌ها نسبت به گروه «ماه عسل» ابراز لطف و محبت می‌کنند و برخی دیگر البته انتقاداتی دارند. من فقط ۱۵ شب فرصت می‌خواهم که خودم را در اجرای این برنامه ثابت کنم.
۲ مرداد ۱۳۹۱ | |