نماد های فراماسونری در بازی لاکسر (Luxor)

http://amirabar3002.persiangig.com/image/Untitled-1%28Frame%201%29.jpg

یکی دیگر از مهمترین نکات صهیونیستی این بازی، جریان نقشه بازی است که اولین هدف بازی “Memphis” واقع در کشور مصر می باشد و در پی آن تسلط بر مرکز “Tyre” که واقع در فلسطین و لبنان فعلی است که اگر بخواهیم هدف بازی یعنی جریان یهودی سازی بازی را در نظر داشته باشیم، می بینیم دقیقا …به ادامه مطلب بروید..

(بیشتر…)

۶ مرداد ۱۳۸۹ | |