تصاویر دیده نشده از محل زندگی پوتین

کاخ کرملین که می‌توان آن را مروارید معماری و یادبود تاریخی روسیه معاصر نامید از چهار قصر و چهار کلیسا تشکیل یافته ‌که به منظور اسکان رئیس جمهور روسیه استفاده می‌گردد.

(بیشتر…)

۶ اسفند ۱۳۹۱ | |