فيلمبرداري «كلاه پهلوي» متوقف شد

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/4-4112.jpg

فيلمبرداري سريال «كلاه پهلوي» به دليل ساخت دكور متوقف شد.

(بیشتر…)

۱۹ تیر ۱۳۹۱ | |