خنده بازار یا لوده بازار !؟

به نوشته ظهور ۱۲ به نقل از انتخاب » با پخش چند قسمت از سری جدید مجموعه خنده بازار، افت کیفی این مجموعه، ببیندگان سیما را که در دوره قبل اقبال خوبی به این مجموعه طنز داشتند، ناراضی کرده است.

(بیشتر…)

۱۳ مرداد ۱۳۹۱ | |