شرایط وام مسکن خبرنگاران

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/04/06/13910406000160_PhotoA.jpg

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، هفتمین جلسه کارگروه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری  در محل اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد برگزار شد که در این جلسه پس از بررسی پرونده‌های خبرنگاران، برخی از آنان حائز رتبه‌های خبرنگاری و خبرنگاری ارشد شناخته شدند.

(بیشتر…)

۱۲ تیر ۱۳۹۱ | |