كاهش قیمت دلار و سکه شروع شد

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/IMAGE6347670144359813253.jpg

قیمت دلار روز پنجشنبه تحت تأثیر جو روانی متأثر از مسایل سیاسی از مرز ۲۰۰۰ تومان گذشت، اما به فاصله دو روز دوباره به سمت کاهش تغییر جهت داد .

(بیشتر…)

۱۱ تیر ۱۳۹۱ | |