در کمتر از ۵ دقیقه با این روش وام بگیرید !

به گزارش فارس روی ویترین مغازه اش زده، پرداخت وام در ۵ دقیقه. برایم جالب است که یک طلا فروشی چطور اقدام به پرداخت وام می کند؟ وارد مغازه اش می شوم. می ایستم تا تلفنش تمام شود.

(بیشتر…)

۲۷ خرداد ۱۳۹۱ | |