توهین به حضرت عیسی در صربستان

یک نمایشگاه در شهر بلگراد با نمایش طرح هایی از یک هنرمند سوئدی که حضرت عیسی (ع) را در نقش یک دگر باش جنسی تصویر می کند، اعتراضات گسترده ای را در بلگراد برانگیخت به نحوی که پلیس برای برقراری امنیت و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در اطراف این نمایشگاه تجمع کرد.

نخست وزیر صربستان با محکوم کردن این اقدام، آن را با توهین های اخیر به پیامبر اسلام (ص) مقایسه کرد و گفت : «چاپ کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام و ساخت فیلم موهن اعتراضات گسترده ای را در جهان برانگیخت. در این جا در شهر بلگراد یک نمایشگاه با نمایش تصاویری موهن از حضرت عیسی وی را در نقش یک همجنسگرا تصویر می کند. اگر چنین تحرکات تحریک آمیزی ادامه پیدا کند صدور اجازه برگزاری رژه همجنس گرایان ناممکن خواهد بود.»

همزمان “بوبان استویانویچ” یکی از اعضای کمیته ترتیب دهنده رژه همجنس گرایان با اشاره به اینکه طرح های به نمایش گذاشته شده از حضرت عیسی اثر “الیزابت اولسن والین” هنرمند سوئدی است که یک شخص دیندار است که قصد توهین به حضرت عیسی را نداشته بلکه به دلیل همجنس گرا بودن، در واقع خواسته تصویری از روحیات شخصی اش را در اثر هنری اش برجسته کند!

در تصاویر موهن چاپ شده علیه حضرت عیسی (ع) یک بار وی با کفش های زنانه تصویر شده و در تصویری دیگر در یک استخر با دو مرد دیگر در حال خوشگذرانی است.

این اهانت به حضرت عیسی، خشم گروه ها و مؤمنان مسیحی را برانگیخته و خواستار توقف توهین به مقدسات دینی اعم از اسلام، مسیحیت و سایر ادیان شده اند.

۱۲ مهر ۱۳۹۱ | |