فیلم عزاداری مسیحیان برای حضرت عیسی

با این وجود چرا با جستجو کلمه شیعه تصاویر قمه زنی به نمایش گذاشته می شود،اما با جستجو کلمه مسیحیت تصاویر عشق و مهربانی؟

دانلود کلیپ

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | |