ویروسی ساده برای خالی کردن اطلاعات کامپیوتر شما !

ویروسی جدید در سایت های هرزه نگار شناسایی شده است که قابلیت نفوذ و تخلیه اطلاعات از شبکه رایانه ای کاربران را داراست.

(بیشتر…)

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ | |