تصویر خنده دار از پشت صحنه سخنرانی احمدی نژاد!

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
فاصله منزل تا محل کار احمدی نژاد چند قدم است؟

(بیشتر…)

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ | |