احترام گذاشتن سربازان انگلیسی به پرچم ایران + عکس

مراسم اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازیهای المپیک لندن از جمله مواردی است که نظامیان انگلیسی را وادار به احترام گذاشتن به این پرچم کرد.

۸ مرداد ۱۳۹۱ | |