آب سنگین اراک چند فروخته شد؟

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آب سنگین را طبق قیمت روز فروختیم و جایگزین شرکتهای کانادایی در بازار آمریکا شده ایم.
(بیشتر…)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |