یک باکتری به نام ایران ثبت ملی شد

به گزارش مهر ؛ با تلاش دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برای اولین بار در تاریخ علمی کشور یک گونه جدید باکتری مایکو باکتریوم تحت نام کشور ایران به ثبت جهانی رسید.

(بیشتر…)

۱۸ مرداد ۱۳۹۱ | |