منظور از دين و کتاب جديدی که امام زمان می آورد ، چيست؟


اديان آسماني درحقيقت مانندآب زلال وشفافي هستنده ازآسمان نازل مي گردندکه درآغاز، مانند صفا و پاکي باران و روشنايي آفتاب هستند، ولي (بیشتر…)

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ | |
۶ ویژگی خاص امام عصر (عج)

برخي ويژگي هاي خاصّ حضرت مهدي عليه السلام بر طبق احادیث و روایات معتبر

(بیشتر…)

۲۹ فروردین ۱۳۹۱ | |